Politica Comercială

 Veniturile din operatiunile comerciale reprezintă mai mult de 80% din PIB-ul anual al Republicii Coreea. În lumina  marii sale dependente fata de comerţul exterior, Coreea de Sud susţine politicile  ferme comerciale cu partenerii comerciali importanţi, în scopul de a extinde  pieţele de export, prin deschideri reciproce de piete în zonele industriale, agricole, şi de servicii, şi de securitate a aprovizionării stabile de energie şi resurse naturale.
            În primele etape ale dezvoltării sale, Coreea a  urmărit strategii de export bazate pe de creştere în primul rând pe comerţul cu ţările avansate industriale, cum ar fi SUA, Japonia, şi UE. Mai recent, Coreea si-a mutat accentul de extindere a schimburilor comerciale şi de stabilire a parteneriatelor economice de cooperare globala cu principalele economii emergente, cum ar fi ţările BRIC, Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), şi Europa Centrală şi economiile din America de Sud.
            Mai mult decât atât, deoarece obiectivul de bază al politicii sale comerciale, este dezvoltarea "unei naţiuni cu adevărat avansate şi globalizate", a armonizat cadrul comercial multilateral centrat pe Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) .

Coreea a dezvoltat acorduri regionale comerciale şi de cooperare regională, ca măsuri complementare pentru a  spori cadrul comercial multilateral.
            Cu scopul de a dezvolta comerţul liber în economia globală, Coreea a fost activa în negocierile de Dezvoltare Doha (ADD), lansate în 2001, face contribuţii constructive la o serie de dialoguri multilaterale, cum ar fi Summit-ul G20 de la Seul în 2010 pentru încheierea cât mai rapidă a procesului Doha Development Agenda (ADD).
            În plus, Coreea exercită eforturile neobosite spre crearea unei reţele de acorduri de liber schimb (ALS). În timp ce efortul global de a promova comerţul mondial liber prin Agenda de la Doha si a Organizatiei Mondiale a Comertului, a stagnat în faţa a dezacordurilor dintre poziţiile ţărilor avansate şi în curs de dezvoltare, din cauza crizei financiare din 2008, un număr tot mai mare de acorduri comerciale regionale, cum ar fi ALS, au intrat în vigoare în ultimii ani. De fapt, de la lansarea din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), în 1947, un numar total de 310 acorduri comerciale regionale au intrat în vigoare, iar numărul acestora a continuat să crească. 

            Din septembrie, 2011, au intrat în vigoare şapte acorduri de liber schimb care cuprind 44 de ţări, printre care Chile, Singapore, Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS), ASEAN şi India, UE, şi Peru.

        Acordul de Liber Schimb încheiat cu SUA, a fost ratificat  in luna noiembrie 2011. Acordul  reprezinta cea mai importanta intelegere incheiata de SUA de la semnarea in 1993 a NAFTA ( Acordul Nord American de Liber Schimb cu Mexic si Canada .Conform Acordului, deschiderea frontierelor dintre SUA şi Coreea de Sud va contribui la extinderea schimburilor comerciale între cele două state estimate să ajungă la aproape 70 de miliarde de dolari în acest an.

            Mai mult, Coreea de Sud este în prezent în negocieri cu Australia, Columbia, Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), Mexic, Noua Zeelandă, şi Turcia pentru a intra în acorduri de liber schimb noi, încercând în acelaşi timp şi mai multe acorduri comerciale cu Japonia, China, Piaţa Comună a Sudului (MERCOSUR ), Israel, Vietnam, şase ţări din America Centrală (Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Republica Dominicană, şi El Salvador), Malaezia si Indonezia.
            Republica Coreeană se angajează în consultări, în mod regulat cu partenerii comerciali majori, cum ar fi SUA, China, UE, Japonia,la diferite niveluri, pentru a discuta despre extinderea comerţului şi a investiţiilor, precum şi măsuri pentru amplificarea cooperării economice

            Incepand cu luna iulie 2011 a intrat in vigoare acordul de liber schimb intre U.E. si Republica Coreea. Parlamentul European a aprobat cel mai ambitios acord comercial pe care UE l-a negociat vreodata. Acordul, este rezultatul a doi ani si jumatate de negocieri.

            Mult-asteptatul acord între UE si Coreea de Sud are ca scop eliminarea a aproximativ  98% din taxele de import, precum a altor bariere comerciale pentru bunurile prefabricate si produsele si serviciile agricole în urmatorii 5 ani.

            Se asteapta ca acordul sa creeze noi schimburi comerciale în bunuri si servicii în valoare de 19,1 miliarde de euro pe an, si ca exportatorii din UE sa economiseasca 1,6 miliarde de euro pe an datorita acordului. Activitatile legate de comert, cum ar fi achizitiile publice, drepturile de proprietate intelectuala, standardele de munca si problemele de mediu sunt de asemenea acoperite de acord.